Університет Павла Йозефа Шафарика

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Університет Павла Йозефа Шафарика (в Кошице) відомий не тільки в Словаччині, а й у всій Європі. Навчальний заклад надає освітні послуги відповідно Болонської декларації та сучасних європейських тенденцій освіти, а також має статус дослідницького університету. На його базі здійснюються наукові дослідження світового значення.

Близько 6 000 студентів університету отримують вищу освіту на п'яти факультетах.

Факультети

 1. Медичний.

Здійснює підготовку за наступними спеціальностями:

 • бакалаврат: сестринська справа, фізіотерапія, основи охорони здоров’я;
 • бакалаврат + магістратура: лікувальна справа і стоматологія.

Випускники ВНЗ можуть працювати в установах медичного, санаторно-курортного або реабілітаційного призначення, функціонування яких спрямоване на надання медичних послуг населенню.

Для вступу необхідно пройти тест з біології та хімії.

Бакалаврат

Бакалаврат і магістратура

Лікувальна справа

Лікувальна справа

Стоматологія

Стоматологія

Фізіотерапія

Фізіотерапія

Сестринська справа

Охорона здоров’я

Охорона здоров’я

 1. Філософський факультет.

Передбачає широку варіацію навчальних програм, що комбінує:

 • словацьку, німецьку, латинську мови і літературу з різними предметами природничого або гуманітарного циклу;
 • прикладну етику – з філософією, географією або німецькою мовою;
 • історію – з філософією, географією, прикладною етикою, мовою (словацькою або німецькою) і літературою, а також британськими і американськими дослідженнями.

Випускники факультету можуть працювати психологами, або соціальними працівниками, вони знаходять застосування своїм знанням та вмінням в політології та інших різних сферах діяльності.

Вступ до факультету передбачає проходження тесту по предмету, відповідному обраної спеціальності.

Бакалаврат

Магістратура

Британські та американські студії

Психологія

Соціальна робота

Британські та американські студії

Англійська мова  для європейських інститутів та економіки

Англійська мова  для європейських інститутів та економіки

Англійська і французька мови для європейських інститутів та економіки

Соціальна робота

Англійська і німецька мови для європейських інститутів та економіки

Філософія

Гендерні студії і культура

Історія

Мас-медійні студії

Політологія

Політологія

Мас-медійні студії

А також предмети окремо і в різних комбінаціях: словацьку мову і література, філософія, британські та американські студії, німецьку мову та література, математика, географія, біологія, інформатика, прикладна етика, історія, латинська мова і література, психологія.

Англійська і французька мови для європейських інститутів та економіки

Англійська і німецька мови для європейських інститутів та економіки

А також предмети окремо і в різних комбінаціях: словацьку мову і література, суспільне виховання, англійська мова та література, німецька мова та література, географія, математика, біологія, хімія, історія, етичне виховання.

 1. Юридичний факультет.

Забезпечує отримання освіти за спеціальністю «право» словацькою, а також англійською та французькою мовами.

Випускники факультету працюють в адвокатських та нотаріальних конторах, ведуть приватну юридичну практику, є співробітниками юридичних компаній і відділів на різних підприємствах, ведуть активну діяльність в політичній сфері.

Абітурієнти здають тест з історії та основ правознавства, що включає також питання, що перевіряють світогляд в політичній і соціальній сфері та логічне мислення.

Бакалаврат

Магістратура

Право (словацькою, англійською та французькою мовами)

Право

 1. Факультет держуправління.

Передбачає вивчення дисциплін за спеціальностями: держуправління і європейське держуправління.

Випускники факультету є активними діячами в сфері державної політики і держуправління.

Бакалаврат

Магістратура

Державне управління

Державне управління

Європейське державне управління

Європейське державне управління

Державна політика і державне управління у Центральній Європі

 1. Природничий факультет.

Пропонує здобути освіту за однією зі спеціальностей природничого циклу, включаючи економічну та фінансову математику, а також за програмами, побудованим на різних комбінаціях спеціальностей, наприклад:

 • біологія – хімія або географія, або інформатика;
 • фізика – хімія або біологія, або географія, або інформатика;
 • математика в різних комбінаціях з предметами природничого циклу;
 • психологія з біологією, географією або математикою та інші.

Випускники цього факультету разом з дипломом отримують необмежені перспективи працевлаштування. Їх охоче беруть на роботу в установи дослідницького напрямку або організації, що здійснюють контроль якості; вони можуть стати провідними фахівцями або адміністраторами в сфері досліджень клінічного характеру, регуляції лікарських засобів або апаратури медичного призначення та інше.

Бакалаврат

Магістратура

Біологія

Генетика і молекулярна цитологія

Загальна екологія, екологія  людини та населення

Зоологія і фізіологія живих організмів

Фізіка

Ботаніка та фізіологія рослин

Географія

Загальна екологія, екологія  людини та населення

Хімія

Теоретична фізика та астрофізика

Математика

Біофізика

Економіка і фінансова математика

Фізика конденсованих систем

Інформатика

Ядерна та суб’ядерними фізика

Прикладна інформатика

Географія та геоінформатика

Фізична хімія

Аналітична хімія

Неорганічна хімія

Біохімія

Органічна хімія

Економіка і фінансова математика

Менеджерська математика

Інформатична математика

Інформатика

Крім того, при університеті функціонує Інститут фізичного виховання і спорту, який надає освітні послуги за навчальною програмою в спортивній галузі.

Всього університет пропонує 109 навчальних програм для бакалаврату, 67 – для отримання ступеня магістра і 42 – для докторантури. Це єдиний університет, що пропонує сертифіковані міждисциплінарні блоки, що складаються з предметів різних факультетів, після вивчення яких студенти отримують міжнародні сертифікати.

Університет бере участь в програмі «Erasmus +», що надає можливість студентам проходити стажування і вчитися в інститутах-партнерах інших європейських країн.

Надіслано!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

soc
soc
soc
close
close