Словацький технічний університет, м. Братислава

Slovak Technical University in Bratislava

Технічний університет в Братиславі є провідним навчальним закладом Словаччини, який здійснює підготовку фахівців технічного напряму. Студенти ВНЗ не тільки отримують якісну технічну освіту, що відповідає сучасним вимогам, але і мають можливість брати участь в науково-дослідній діяльності.

Навчання в університеті ведеться не тільки словацькою, а й англійською мовою, існують також програми навчання німецькою та французькою мовами. За кількістю програм, які викладаються англійською, ВНЗ займає лідируюче місце в Словаччині.

Факультети

В університеті ведеться підготовка бакалаврів, магістрів і докторів наук з технічних, технологічних, техніко-економічних, інформаційних і техніко-творчих напрямках. Більше 17 000 студентів освоюють спеціальності на семи факультетах:

Будівельному

Окрім підготовки інженерів будівельної галузі, факультет навчає фахівців з геодезії, комп’ютерного моделювання, картографії, менеджменту будівельних галузей. Перелік спеціалізацій на рівень магістра ширший і, крім перерахованих, включає будівництво гідротехнічних споруд, інженерні мережі, зведення об’єктів держбезпеки та ін.

Бакалаврат

Магістратура

Геодезія та картографія

Архітектурне проектування та інжиніринг

Будівельний інженер (англійська мова)

Будівельний інженер (англійська мова)

Математично-комп’ютерне проектування

Геодезія та картографія

Наземне будівництво та архітектура

Ландшафтний дизайн та проектування

Технологія і менеджмент будівництва

Несучі конструкції в будівництві

Будівництво об’єктів державної безпеки

Інженерні мережі

Технологія будівництва

Факультет машинобудування

Готує фахівців за напрямами: прикладна математика та мехатроніка, автотранспорт, ДВС, судноплавство, автоматизація процесів і обладнання, а також: технології виробництва, енергетика.

Бакалаврат

Магістратура

Прикладна механіка і мехатроніка

Прикладна механіка

Автоматизація ті інформатизація обладнання і процесів

Автоматизація та інформатизація обладнання і процесів

Автомобілі, судноплавство і двигуни внутрішнього згоряння

Гідравлічні і пневматичні машини та обладнання

Енергетика

Автомобілі, судноплавство і двигуни внутрішнього згоряння

Технолог

Устаткування в станкохімічної та харчової промисловості

Виробничі технології та матеріали

Мехатроніка

Системи виробництва та управління якістю

Вимірювання і тестування

Виробничі технології і матеріали

Станки та обладнання для будівництва (переробки та сільського господарства)

Теплове енергетичне обладнання

Промислова техніка

Інформатика та електротехніка

Надає можливість вивчення мехатроніки автомобілів, електроніки та електротехніки, прикладної інформатики, телекомунікацій, роботехніки. Магістратура додатково передбачає спеціальності: мікро- і радіо-електроніка, технології інформатики. Докторантура доповнюється спеціальністю: ядерна енергетика.

Бакалаврат

Магістратура

Прикладна інформатика

Прикладна інформатика

Автомобільна мехатроніка

Прикладна мехатроніка

Електроніка

Електроенергетика

Електротехніка

Фізичний інжиніринг

Робототехніка та кібернетика

Робототехніка

Телекомунікації

Телекомунікації

Кібернетика

Вимірювальні та інформаційні технології

Мікроелектроніка

Радіоелектроніка

Технологічний факультет

Готує фахівців для хімічних і харчових галузей. Рівень бакалавра передбачає реалізацію навчальних програм за спеціалізаціями: хімія і медхімія, матеріали хімічного походження; біотехнологія, автоматизація у хімічній і харчовій галузях, їх менеджмент; хімічний інжиніринг, косметична продукція, продукти харчування.

Магістратура, крім перерахованих, пропонує програми з технічної хімії (органічних і неорганічних речовин, аналітичної, фізичної хімії та ін.), широкому переліку полімерів природного і синтетичного походження, а також з охорони здоров’я і захисту навколишнього середовища.

Бакалаврат

Магістратура

Автоматизація, інформатизація і менеджмент в хімічній і харчовій промисловості

Автоматизація, інформатизація і менеджмент в хімічній і харчовій промисловості

Біотехнології

Біотехнології

Хімія, медична хімія і хімічні матеріали

Медична хімія

Хімічний інжиніринг

Продукти харчування, гігієна, косметика

Продукти харчування, гігієна, косметика

Хімічні технології

Охорона матеріалів і пам’ятників культури

Природні і синтетичні полімери. Пластик, каучук, гума.

Природні і синтетичні полімери. Дерево, целюлоза, папір.

Управління технологічними процесами в хімічній і харчовій промисловості

Технічна хімія. Аналітична хімія.

Технічна хімія. Фізична хімія.

Технічна хімія. Неорганічні хімічні речовини.

Технічна хімія. Органічне хімія.

Технології охорони довкілля.

Харчування і охорона здоров’я

Факультет архітектури

Передбачає можливість отримання освіти за напрямками: архітектура і містобудування, архітектура ландшафтів і садово-паркового господарства, дизайн.

Вступ до факультету передбачає тестування творчого характеру (малюнок, лінійні креслення, проектування з картону та інше).

Бакалаврат

Магістратура

Архітектура та містобудування

Архітектура

Дизайн

Містобудування

Ландшафтна і садово-паркова архітектура

Дизайн (магістр)

Інформаційні технології

Забезпечує отримання освіти на ступінь бакалавра за спеціальностями: інформатика, побудова комп’ютерних та комунікаційних мереж, комп’ютерна безпека.

Магістратура готує фахівців за спеціальностями: Software інжиніринг та інформаційні системи. Докторантура доповнена освітньою програмою з прикладної інформатики.

Бакалаврат

Магістратура

Інформатика

Інформаційні системи

Комп’ютерні та комунікативні системи в мережі

Software інжиніринг

Комп’ютера безпека

Факультет матеріалознавства (в Трнаві)

Вивчає виробничі технології, автоматизацію і прикладну математику, мехатроніки обладнання виробничого призначення, матеріалознавство, обладнання та менеджмент, якість продукції, що випускається, охорону праці, особливості персональної роботи на підприємстві.

Бакалаврат

Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості

Інтегрована безпека

Якість продукції

Materials Engineering

Мехатроніка технологічного обладнання

Персональна робота на промисловому підприємству

Комп’ютеризація виробничих технологій

Менеджмент в промисловості

Виробничі технології

Виробничі технології та виробничий менеджмент

Виробниче обладнання та системи

Окрім освіти, студенти університету мають цікаве, насичене життя. Навчальний заклад пропонує широкий перелік спортивних секцій, клубів за інтересами та інше.

Студенти університету мають можливість брати участь в програмах по обміну. Випускники навчального закладу користуються високим попитом на ринку праці. Крім того, ВНЗ активно співпрацює з різними компаніями і підприємствами, забезпечуючи можливість працевлаштування практично кожному своєму випускнику.

Надіслано!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

soc
soc
soc
close
close